Personel Temini ve Bordrolama Hizmeti

PERSONEL TEMİNİ

Mega İnsan Kaynakları  yurt içinde ve yurt dışında söz sahibi olan firmaların çeşitli departmanlarında çalıştırmak üzere personel ihtiyacının karşılanması yönünde hizmet vermektedir.
Amacımız insan gücünün gerektiği alanlarda çalışan bir firmanın personel ile ilgili tüm sorunların çözümlenmesi ve böylece söz konusu firmanın temel amacına odaklanmasını sağlamaktır.
Personel ihtiyacı konusunda hizmet verdiğimiz branşlar ve eleman vasıfları öncelikli olarak yükleme boşaltma, ofis boy, santral memuru, servis elemanı, üretim elemanı, pres operatörü, kaynakçı, forklift operatörü, etiketleme paketleme elemanı mavi yaka ve beyaz yaka olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz her vasıfta personeli temini etmekteyiz.

BORDROLAMA İŞLEMLERİ VE İÇERİĞİ

Bordrolama yasal mevzuat ve işletme gereksinimleri çerçevesinde, çalışanların özlük dosyalarının takip edildiği, ücret hesaplamalarının ve bunlara bağlı yasal bildirimlerin yapıldığı bir süreçtir. Kuruluşlar bu yolla donanım ve sistem oluşturma maliyetlerini ortadan kaldırmakta ve ücret hesaplama işlemlerinin yapılması sırasında doğabilecek risklerden kurtulmaktadırlar.
• Şirketlere ait aylık ücret bordrolarının şirketten alınan verilere uygun olarak hazırlanması, ödenekler, kesintiler, sigorta, vergi, net ücret hesaplamalarının yapılması ve bordroya ilişkin raporların hazırlanması,
• Personele ait ücret bordrolarının sahiplerine iletilmesi
(e-mail yoluyla yada kapalı zarfla elden)
• Ödenecek net ücretlerin ilgili banka hesaplarına aktarılması,
• Yıllık izin ve satış primlerinin takibi ve yıllık izin defterlerinin tutulması,
• SGK bildirgelerinin ve Gelir vergisi (stopaj) beyannamelerinin hazırlanması, tahakkuklarının alınması, müşterinin bilgilendirilmesi,
• Merkez, işyeri ve şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SGK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası alınması,
• Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması,
• Personele ait izin, bordro ve personel giriş-çıkış bilgilerinin personele gönderilmesi,
• İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ve ücret gibi hesaplamaların yapılması ve insan kaynakları yönetiminin onayı ile bankaya iletilmesi,
• İşten ayrılan personele verilmesi gereken belgelerin hazırlanması, imzalatılması gereken ibraname gibi belgelerin düzenlenmesi,
• Bordrosu tutulan şirketlere İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, yasal değişiklikler konusunda firmanın bilgilendirilmesi,
• Personel Özlük Dosyalarının hazırlanması ve muhafazası.